Hej!

 

Jag såg att DFRI är remiss-instans för utredningen om hemlig dataavläsning. Är det någon som håller i det arbetet?

 

http://www.regeringen.se/remisser/2017/12/remiss-av-sou-201789-hemlig-dataavlasning--ett-viktigt-verktyg-i-kampen-mot-allvarlig-brottslighet/

 

/Marcin