Kakrapportören är kul! 


Skickat från min Samsung Mobil


-------- Original message --------
Subject: Re: [DFRI-listan] vad ska knappen heta? PTS/kakor igen
From: Linus Nordberg <linus@nordberg.se>
To: Andreas Jonsson <andreas@romab.com>
CC: DFRI-listan <listan@lists.dfri.se>


Andreas Jonsson <andreas@romab.com> wrote
Wed, 24 Apr 2013 13:43:23 +0200:

| Ok, innan vi ögr något mer borde vi bestämma namn.
|
| Förslag som finns:
|
| PTS-rapport (nuvarande)
| PTS-knappen
| DFRI Cookie reporter
| DFRI - Cookie reporter
| DFRI - Kakrapporten
| DFRI - Kakrapportören
|
| Lägg till fler om ni kommer på några, eller om vi nu kommer till
| konsensus direkt.

Baserat på namnen på dom sex stycken Firefox-extensions som jag har
installerade så verkar det inte vanligt att inkluderar något namn på sig
själv eller sin organisation i namnet. Kommer vi att verka fåniga om vi
gör det?

Jag tycker att "Cookie reporter" och "Kakrapportören" är bra namn.