Det vore superroligt!

Företräde ges till projekt som fokuserar kring digital säkerhet/övervakning/censur med målgrupp i länder/kontexter där det finns stora utmaningar vg digital säkerhet/övervakning/censur. Exempel på projekt som fått finansiering tidigare finns på https://www.opentech.fund/projects-we-support/supported-projects/?sc=&filter1=&filter2=&order-by-selector=date-desc&pageno=1

Låt mig veta om det är ngt jag kan göra för att hjälpa till att tolka vad som är gångbart och inte! Jag nås på mail, Signal eller så kan vi sätta upp ett möte när det finns något att diskutera.

Marcin

Den mån 18 dec. 2023 kl 11:51 skrev Mattias Axell <mattias@dfri.se>:
Hej Marcin,

Tack för tips och grattis till jobb på bra och viktigt ställe!

Jag ser gärna att DFRI söker projektmedel här. Idéer finns det gott om
och jag ser gärna att volontärer, medlemmar och fler här på listan
spelar in med idéer på projektförslag.

Mvh,
Mattias

On 2023-12-18 11:17, Marcin de Kaminski wrote:
> Hej,
>
> Tänkte passa på att berätta att jag bytt jobb nyligen och numera
> återfinns på Open Technology Fund. Det kan vara av relevans för DFRI och
> listan eftersom vi finansierar utveckling och projekt inom "internet
> freedom".
>
> Huvudparten av vår finansiering går via vår "Internet Freedom Fund" där
> man kan söka mellan 100k och 10M SEK:
> https://www.opentech.fund/funds/internet-freedom-fund/
> <https://www.opentech.fund/funds/internet-freedom-fund/>
>
> Men man kan också få hjälp med exvis security audits eller
> UX-/användbarhet av open source-verktyg.
>
> Läs gärna mer på länken ovan och säg till om det är något jag kan göra
> för att hjälpa till.
>
> Marcin
>
> _______________________________________________
> Listan mailing list -- listan@lists.dfri.se
> To unsubscribe send an email to listan-leave@lists.dfri.se