[DFRI-listan] Brev till Europa Direct ang. EU-kommissionens blockering av Tor-användare